DMCA

Het is ons beleid om te reageren op duidelijke meldingen van vermeende inbreuk op het auteursrecht. In dit gedeelte wordt de informatie uitgelegd die in deze kennisgevingen moet worden opgenomen, zoals vereist door de Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). Na ontvangst van een DMCA-conforme kennisgeving, zullen we de inhoud die het onderwerp is van de kennisgeving zo spoedig mogelijk verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk maken. We zullen snel reageren op claims van inbreuk op het auteursrecht die aan ons worden gemeld.

Als u een auteursrechthebbende bent, of gemachtigd bent om op te treden namens een eigenaar van het auteursrecht of van enig exclusief recht onder het auteursrecht, en van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, meldt u dan uw melding van inbreuk aan ons door alle benodigde informatie te verstrekken door het onderstaande DMCA-formulier in te vullen.

Fill out my online form.
There are tons of Wufoo features to help make your forms awesome.